REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO „GRUSZKA RUN”


CELE

Popularyzacja biegów przełajowych
Propagowanie zdrowego stylu życia
Krzewienie aktywności sportowej wśród osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności
Promocja miejscowości Gruszów i gminy Marcinowice


ORGANIZATORZY

Gminny Ludowy Klub Sportowy Marcinowice – główny organizator
Sołectwo Gruszów – współorganizator
Gmina Marcinowice – współorganizator


TERMIN, MIEJSCE, TRASA

7 września 2019 r.
Start i meta – boisko sportowe w Gruszowie
Godz. 11.00 – biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży
Godz. 12.30 – bieg główny – wspólny start na 4,5 km i 9 km
Biuro zawodów: świetlica w Gruszowie, czynne 7 września 2019 r. (sobota) w godzinach 8.00 – 10.30 (dla biegów towarzyszących) i 9.00 – 12.00 (dla biegu głównego)
Trasa wytyczona drogami wokół miejscowości Gruszów


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia odbywają się elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:


BIEG GŁÓWNY

Dystans 4,5 km i 9 km wokół pętli o długości 4,5 km
Limit uczestników – 200 osób (łączny dla obu biegów)
Udział w biegu głównym jest płatny 20 zł przez platformę datasport.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów na bieg główny, kiedy limit uczestników zostanie wyczerpany
W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat do dnia 7 września 2019 r.
W skład pakietu startowego wchodzą: medal, owoc-gruszka, chusta-buff, woda, ciepły posiłek, baton, żel energetyczny, torba materiałowa, naturalny izotonik, kanapka od lokalsów


BIEG TOWARZYSZĄCY

Limit uczestników – 100 osób (łączny dla wszystkich biegów)
Udział w biegu towarzyszącym jest płatny 5 zł przez platformę datasport.pl
Bieg Małej Gruszki – dzieci urodzone do 2013 roku (6 lat i młodsze, start wspólny dziewcząt i chłopców) – 100 metrów
Bieg Średniej Gruszki – dzieci urodzone w latach 2010-2012 (7-9 lat) – 200 metrów
Bieg Dużej Gruszki – 2007-2009 (10-12 lat) – 400 metrów
Bieg Mega Gruszki – dzieci urodzone w latach 2004-2006 (13-15 lat) – 800 metrow
Bieg Dojrzałej Gruszki – dzieci urodzone w latach 2001-2003 (16-18 lat)* – 4,5 km (start o godzinie 12.30 w biegu głównym)
*prawo startu dla osób urodzonych po 7.09.2001 r.


KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegach towarzyszących osobne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców
W biegu głównym na 4,5 km oraz 9 km klasyfikacja OPEN oraz dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych:

Mężczyźni Kobiety
M-2018-29 latK-2018-29 lat
M-3030-39 latK-3030-39 lat
M-4040-49 latK-4040-49
M-5050-59 latK-5050-59 lat
M-6060 lat i więcejK-6060 lat i więcej

Nagrody finansowe przewidziano dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w klasyfikacji OPEN


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy oraz przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji o organizowanej imprezie

Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność, świadomi, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i wynikającymi z tego możliwymi konsekwencjami.