W sobotę przygotowaliśmy dla uczestników i gości specjalne wyznaczone miejsca parkingowe:
Parking główny – zlokalizowany najbliżej startu, wjazd od miejscowości Wilków, tuż za znakiem „Gruszów”
Parking nr 2 – zlokalizowany pomiędzy Gruszowem a Stefanowicami
Parking dla rowerów (polecamy ten środek lokomocji) – zlokalizowany przy terenie imprezy.
Drogi oznaczone zakazem wjazdu zostaną zamknięte na czas trwania zawodów, w godzinach 11.30-14.00.
Po zamknięciu dróg możliwość parkowania będzie wyłącznie na Parkingu głównym.
Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i poinformujcie znajomych.